Tsukiuta Wiki
Advertisement
Tsukiuta Wiki
Tsukiuta. Stage (Logo).png

2.5 dimensions of dance live TSUKIUTA STAGE (2.5次元ダンスライブ「ツキウタ。」ステージ, 2.5-jigen dansu raibu "TSUKIUTA". SUTEEJI), or TSUKISTA. (ツキステ。, TSUKISUTE.) for short, is a series of dance live/stage play adaptations of the TSUKIUTA. series.

Main Cast[]

Visual images[]

See 2.5 dimensions of dance live TSUKIUTA STAGE/Image Galleries

Stages[]

TSUKIUTA STAGE - TSUKISTA. (1st)[]

For more information on the first performance of "TSUKIUTA STAGE", see 2.5 Dimension Dance Live TSUKIUTA STAGE (1st).

Yumemigusa (2nd)[]

Yumemigusa (Logo).png

For more information on the second performance of "TSUKIUTA STAGE", see 2.5Dimension Dance Live TSUKIUTA STAGE Tsukiuta Kitan Yumemigusa.


SCHOOL REVOLUTION! (3rd)[]

SchooRevo (logo).png

For more information on the third performance of "TSUKIUTA STAGE", see 2.5 DIMENSION DANCE LIVE TSUKIUTA. STAGE TRI! SCHOOL REVOLUTION!.


LunaTiC paRTy (4th)[]

LunaticParty (Logo).png

For more information on the fourth performance of "TSUKIUTA STAGE", see 2.5 dimensions of dance live TSUKISTA. LunaTiC paRTy.


RABBITS KINGDOM (5th)[]

RabbitsKingdom (Logo).png

For more information on the fifth performance of "TSUKIUTA STAGE", see TSUKIUTA.STAGE THE FIFTH STAGE RABBITS KINGDOM Black versus White.


Kurenai Enishi (6th)[]

Kurenai Enishi (logo).png

For more information on the sixth performance of "TSUKIUTA STAGE", see 2.5 dimensions of dance live TSUKIUTA STAGE Kurenai Enishi.


CYBER-DIVE-CONNECTION (7th)[]

CYBER-DIVE-CONNECTION (logo).png

For more information on the seventh performance of "TSUKIUTA STAGE", see TSUKISTA. 7th CYBER-DIVE-CONNECTION.


TSUKINO EMPIRE (8th)[]

Tsukino Empire (logo).png

For more information on the eighth performance of "TSUKIUTA STAGE", see TSUKIUTA. STAGE THE EIGHTH STAGE TSUKINO EMPIRE UNLEASH YOUR MIND..


Shiawase Awase (9th)[]

Shiawase Awase (logo).png

For more information on the ninth performance of "TSUKIUTA STAGE", see TSUKIUTA STAGE. NINTH STAGE Shiawase Awase.


TAIKYOKUDENKI (10th)[]

Taikyoku Denki (logo).png

For more information on the tenth performance of "TSUKIUTA STAGE", see 2.5 dimensions of dance live TSUKIUTA STAGE Tsukiuta Kitan TAIKYOKUDENKI.


TSUKIHANA KAGURA (11th)[]

Tsukihana Kagura (logo).png

For more information on the eleventh performance of "TSUKIUTA STAGE", see TSUKISTA. Dai Ju-ichi Maku TSUKIHANA KAGURA Kuro to Shiro no Monogatari.


Dance Lives[]

LUNATIC LIVE[]

For more information on the fourth dance live of "TSUKIUTA STAGE", see 2.5 dimensions of dance live TSUKISTA. LUNATIC LIVE.

LUNATIC LIVE 2017 in SHANGHAI[]

LUNALIVE 2017 (logo).png

For more information on the second dance live of "TSUKIUTA STAGE", see 2.5 dimensions of dance live TSUKISTA. LUNATIC LIVE 2017 in SHANGHAI.


Memorial Tour 2018[]

Memorial Tour 2018.png

For more information on the third dance live of "TSUKIUTA STAGE", see TSUKISTA. 2.5 dimensions of dance live Memorial Tour 2018 We are looking forward to meet you..


LUNATIC LIVE 2018[]

For more information on the fourth dance live of "TSUKIUTA STAGE", see 2.5 dimensions of dance live in OMIYA TSUKISTA. & S.Q.S LUNATIC LIVE 2018 BLUE & RED.

LUNATIC LIVE 2020[]

For more information on the fifth dance live of "TSUKIUTA STAGE", see TSUKIPRO LUNATIC LIVE 2020 TAIWAN 2020.6.19-21.

LUNATIC LIVE 2021[]

LUNATIC LIVE 2021.png

For more information on the sixth dance live of "TSUKIUTA STAGE", see LUNATIC LIVE 2021.


Official Website[]

Advertisement